Vefat eden bir aile üyesinin Icrypex hesabına erişilebilmesi için;


  1. Varislerin Veraset İlamı getirmesi gerekmektedir.
  2. Varislerin, Veraset ve İntikal Vergisi’ni ödemesi gerekmektedir. (Verginin ödendi makbuzu + Veraset Beyannamesi’nin* tarafımıza gönderilmesi talep edilecektir ).


Yukarıdaki koşullar sağlandığında;


Varislere, vefat eden yakınlarının, borsamızdaki mal varlığını gösteren bir döküm verilecektir.


Bu dökümde yer alan borsamıza ait mal varlığı tutarının, vefat eden müşteri adına alınacak olan VERASET BEYANNAMESİ’nde* yazması gerekmektedir.


Bu işlemler tamamlandığında hesapta bakiye var ise, bakiyenin aktarımı hakkındaki detaylar ile ilgili müşteri temsilcilerimiz tarafından bilgilendirme yapılacaktır.